Hvordan ser dagen ud

Børn ankommer fra 6.00-9.00 
Der er selvfølgelig mulighed for at børn der har behov kan få en morgen/formiddags lur.
Morgenmad til børn der er her inden kl. 7.30
Fri leg ind til alle er ankommet
Formiddagsmad imellem 8.30-9.00
9.00 planlagte aktiviteter.
Det kan være cykeltur, gåtur, motorik, sanseleg, fanger, gymnastik, mindfulness, sang, dans m.m.
Planlagte aktiviteter fra kl 9.00- 11.00
Frokost fra kl 11.00
Puttetid fra ca 11.30-12.00 tiden, alle børn bliver tilbudt lur i udendørs krybbe.

Eftermiddagsmad omkring kl 14.00 -14.30 tiden.
Leg til afhentning så vidt muligt ude.